Люлката на елена лопатар в България!

Отдаване на дървесина на корен

ДЛС Кричим

Обект: 2201 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 18524.00 Първа: 14.01.2022
Втора: 14.01.2022

ДЛС Кричим

Обект: 2201 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 18524.00 Първа: 14.01.2022
Втора: 14.01.2022