Люлката на елена лопатар в България!

Възлагане на услугата добив на дървесина

ДЛС Кричим

Обект: 2202 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 3044.00 Първа: 10.05.2022
Втора: 10.05.2022

ДЛС Кричим

Обект: 2202 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 3044.00 Първа: 14.01.2022
Втора: 14.01.2022